Back to bug 56473

Who When What Removed Added
julian.reschke 2014-04-30 13:19:23 UTC CC julian.reschke
jim 2014-04-30 13:38:10 UTC Status NEW NEEDINFO
mnot 2014-05-01 01:05:25 UTC Status NEEDINFO NEW

Back to bug 56473