Bug 51809

Summary: COUNTIF&SUMIF miscalculates ">=" rule
Product: POI Reporter: Antti Koskimäki <antti.koskimaki>
Component: HSSFAssignee: POI Developers List <dev>
Status: RESOLVED FIXED    
Severity: normal    
Priority: P2    
Version: 3.8-dev   
Target Milestone: ---   
Hardware: All   
OS: All   
Attachments: fix for countif and sumif bug

Description Antti Koskimäki 2011-09-14 12:28:05 UTC
Created attachment 27493 [details]
fix for countif and sumif bug

Noticed with SUMIF, and bug found to be actually in COUNTIF code. Obvious copy-paste-bug, GE was evaluated as LE. 

Also a unit-test bug, basic cases were not covered :=)

Patch to fix included.
Comment 1 Nick Burch 2011-09-14 14:41:17 UTC
Thanks! Patch applied in r1170652.
Comment 2 Antti Koskimäki 2011-09-14 16:16:07 UTC
Itse fiksattu ja patch contriboitu

https://issues.apache.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=51809

Muokkaan nyt vielä POIUtis:in niin että forceRecalculate asetetaan vain jos erikseen pyydetään. Jo pelkästään siksi että proof ajetaan POI:n itsensä jäljiltä ja Excelin re-calculate:n "korjailu" hämärtää tilannetta.

Lisäksi Office2010 vaatii erikseen "enable editing" nappulan painallusta ennenkuin uudelleenlaskenta käynnistyisi, ja PDF-konversion tapauksessa voi olla vastaava ongelma myös.

POI:n laskenta on kuitenkin jo melkoisen hyvällä tolalla.
Comment 3 Antti Koskimäki 2011-09-14 18:38:27 UTC
(In reply to comment #2)
Please ignore, inserted to wrong bug-system by mistake := (if somebody has rights to do so, please remove comment #2)