Base 193.87.105.0 - Extent 193.87.105.255 Mask: 255.255.255.0
IP = Čísl.riadka + Čísl.stĺpca * znamená dynamicky prideµované adresy

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 X X X X X X X X X X
1 X X X X X X X X X X
2 X X X


3 X X X X X X X X X X
4 X X X X X X X X X X
5 X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X X
7 X X X X X X X X X X
8 X X X X X X X X X X
9 X X X X X X X X X X
10 X X X X X X X X X X
11 X X X X X X X X X X
12 X X X X X X X X X X
13 X X X X X X X X X X
14 X X X X X X X X X X
15 X X X X X X X X X X
16 X X X X X X X X X X
17 X X X X X X X X X X
18 X X X X X X X X X X
19 X X X X X X X X X X
20 X X X X X X X X X X
21 X X X X X X X X X X
22 X X X X X X X X X X
23 X X X X X X X X X X
24 X X X X X X X X X X
25 X X X X X X X X X X