Who Number of votes
tristan_burtenshaw 1
oferaharon 1
francesco.catani 2

Total votes: 4