Who Number of votes
alessio.bottazzi 1
valerio 2
nikoniko79_mirc 2
romoloman 1
davideprina 2
l.pic 2
paolopoz 2
pescetti 1

Total votes: 13