Who Number of votes
p.petrov 1
vicza 1
pmk 1
waythrow-hambak 2
wojciech.szenajch 2
et_spam 2
taipeitech 2
ooo.20.kateto 2
openoffice.org.joren 2
filipg 2
zemiak 2
1983-01-06 1

Total votes: 20