Who Number of votes
sascha.rankers 2
rails_nut 1
e.kuchelmeister 1
pivamichela 2
sven 2

Total votes: 8