Issue 98079

Summary: Woordenboek: ontbrekende woorden
Product: Native-Lang Reporter: leben <leo_benneke>
Component: wwwAssignee: AOO issues mailing list <issues>
Status: CONFIRMED --- QA Contact:
Severity: Trivial    
Priority: P3 CC: issues
Version: current   
Target Milestone: ---   
Hardware: Unknown   
OS: Windows XP   
Issue Type: ENHANCEMENT Latest Confirmation in: ---
Developer Difficulty: ---

Description leben 2009-01-14 15:41:20 UTC
Woordenboek:
"Het went wel" geeft een foutmelding voor "went".
"De traagste computer" geeft een foutmelding voor "traagste".
"Herschrijfbaar" geeft een foutmelding