Issue 105155 - tiedosto ei avaudu täysin oikein .rtf
Summary: tiedosto ei avaudu täysin oikein .rtf
Status: CONFIRMED
Alias: None
Product: Native-Lang
Classification: NLC
Component: www (show other issues)
Version: OOO310m1
Hardware: Unknown All
: P3 Trivial
Target Milestone: ---
Assignee: AOO issues mailing list
QA Contact:
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2009-09-17 17:17 UTC by urski
Modified: 2013-02-07 22:42 UTC (History)
1 user (show)

See Also:
Issue Type: DEFECT
Latest Confirmation in: ---
Developer Difficulty: ---


Attachments
this file opens wrong (19.81 KB, text/plain)
2009-09-17 17:18 UTC, urski
no flags Details

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this issue.
Description urski 2009-09-17 17:17:25 UTC
Toivottavasti tuli oikeaan paikkaan. Eli törmäsin pitkästä aikaa tiedostoon joka 
ei avaudu oikein OO. Tiedosto on saatavilla

http://rapidshare.com/files/281387039/osake_kateinen__1_.rtf.html

Toivottavasti voitte johtaa tämän oikeaan paikkaan. Toivoisin vain että joku 
keksii tulevaisuudessa ratkaisun tähän ongelmaan että tiedosto avautuu jatkossa 
oikein...
Comment 1 urski 2009-09-17 17:18:02 UTC
Created attachment 64817 [details]
this file opens wrong
Comment 2 urski 2009-09-17 17:22:03 UTC
Korjaus: Tiedosto avautuu oikein mutta kun sen tallentaa uudella nimellä ja .rft 
muotoo sen asettelu sekoaa.

I cant save as this file again... Its open right but when i save it it failds in 
.rtf...
Comment 3 hatapitk 2009-11-16 16:38:01 UTC
This seems to be a duplicate of #106621 (exactly same problem with line height
in empty paragraph) but IZ does not allow me to mark it as such.