Issue 108670 - Templates sivu voisi sisältää myös suomenkieliset dokumenttipohjat
Summary: Templates sivu voisi sisältää myös suomenkieliset dokumenttipohjat
Status: CONFIRMED
Alias: None
Product: Native-Lang
Classification: NLC
Component: www (show other issues)
Version: 680
Hardware: Unknown All
: P3 Trivial
Target Milestone: ---
Assignee: AOO issues mailing list
QA Contact:
URL: http://templates.services.openoffice....
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2010-01-26 07:28 UTC by nemeciii
Modified: 2013-02-07 22:34 UTC (History)
1 user (show)

See Also:
Issue Type: ENHANCEMENT
Latest Confirmation in: ---
Developer Difficulty: ---


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this issue.
Description nemeciii 2010-01-26 07:28:41 UTC
Templates sivustolla ( http://templates.services.openoffice.org/ ) ei ole
näkyvissä suomenkielisiä dokumenttipohjia, joita kuitenkin löytyy
http://fi.openoffice.org/mallit.html sivulta. Eikö nämä voisi lisätä tuonne
kannustimeksi muille käyttäjille omien pohjiensa lisäämiseen?

Tällä hetkellä suomenkielistä postaus vaihtoehtoa ei löydy, mutta laitoin siitä
juuri bugiraportin, joten eiköhän se lähiviikkoina ilmesty.