Issue 50928 - Probleem met windows Gebruikersaccount
Summary: Probleem met windows Gebruikersaccount
Status: CONFIRMED
Alias: None
Product: Native-Lang
Classification: NLC
Component: www (show other issues)
Version: current
Hardware: PC Windows XP
: P3 Trivial
Target Milestone: ---
Assignee: AOO issues mailing list
QA Contact:
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-06-17 22:16 UTC by aylaasperger
Modified: 2013-02-07 21:50 UTC (History)
1 user (show)

See Also:
Issue Type: DEFECT
Latest Confirmation in: ---
Developer Difficulty: ---


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this issue.
Description aylaasperger 2005-06-17 22:16:00 UTC
Ik heb op windows twee accounts. Een beheerdersaccount en een 
gebruikersaccount.
Ik heb OOo 1.1.4 geinstalleerd in mijn beheerdersaccount, en de checkbox voor 
MS office files aangezet. Allemaal geen probleem, werkt gewoon.

Nu ben ik geswitched naar mijn gebruikersaccount, waar ik standaard in werk. 
Toen ik een MS office bestand wilde openen moest ik alsnog (ondanks het 
vinkje) instellen dat daar voor soffice.exe gebruikt moest worden, en toen 
kreeg ik een foutmelding '(bestand) is geen geldige win32-toepassing' Deze 
foutmelding blijf ik krijgen, wat ik ook probeer. De enige manier waarop het 
werkt is OOo 1.1.4 openen en daarin het bestand openen, maar dat vind ik zelf 
geen handige manier. Deze fout zat niet in OOo 1.1.2.

Ook krijg ik steeds als ik MS office bestanden heb gebruikt en ik sluit OOo af 
twee keer een foutmelding dat er met opslaan iets mis is gegaan. Ook dit heb 
ik niet in mijn beheerdersaccount.