Issue 28882 - Prevod GUI: Pojemanje v Preliv (Draw)
Summary: Prevod GUI: Pojemanje v Preliv (Draw)
Status: ACCEPTED
Alias: None
Product: Native-Lang
Classification: NLC
Component: www (show other issues)
Version: OOo 1.1.1a
Hardware: All All
: P5 (lowest) Trivial
Target Milestone: ---
Assignee: AOO issues mailing list
QA Contact:
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-07 10:11 UTC by urska
Modified: 2013-07-30 02:45 UTC (History)
2 users (show)

See Also:
Issue Type: DEFECT
Latest Confirmation in: ---
Developer Difficulty: ---


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this issue.
Description urska 2004-05-07 10:11:53 UTC
M. Srebotnjak:
DRAW: cross-fade TO NI POJEMANJE, TEMVEČ PRELIV. Izraz prihaja v
oblikovanje iz fotografije oz. filma, kjer je strokovni izraz PRELIV oz.
PRELIVANJE, je pa tudi veliko bolj logičen, saj med dvema predmetoma ne moreš
izvesti pojemanja, ampak kvečjemu preliv. To sem zdaj v pomoči kar prevajal
kot Preliv, saj je nedopusten vsak drug izraz! Kljub temu, da se pojavlja že
izraz Preliv za Gradient, to ne bo problem, saj se skoraj povsod v angleški
pomoči in torej v slo prevodu pomoči pojavlja barvni preliv in ne samo
preliv. Torej je jasno, da gre za preliv barv, ne oblik.
Comment 1 r 2004-05-25 20:33:57 UTC
popravljeno v T9N.TXT
Comment 2 urska 2004-10-21 13:03:13 UTC
"Kljub temu, da se pojavlja že izraz Preliv za Gradient, to ne bo problem, saj
se skoraj povsod v angleški pomoči in torej v slo prevodu pomoči pojavlja barvni
preliv in ne samo preliv. Torej je jasno, da gre za preliv barv, ne oblik."

ne, NI jasno, v GUI se povsod pojavlja *samo* Preliv. 
če pa je že spremenjeno v pomoči, potem bo treba tudi v GUI za 1.1.4

sd.po-# 8836 Text
sd.po-msgid "Cross-fading..."
sd.po:msgstr "Pojemanje..."

--
sd.po-# 9260 Text
sd.po-msgid "Cross-Fade From Left"
sd.po:msgstr "Pojemanje z leve"
sd.po-
sd.po-# 9261 Text
sd.po-msgid "Cross-Fade From Top"
sd.po:msgstr "Pojemanje od zgoraj"
sd.po-
sd.po-# 9262 Text
sd.po-msgid "Cross-Fade From Right"
sd.po:msgstr "Pojemanje z desne"
sd.po-
sd.po-# 9263 Text
sd.po-msgid "Cross-Fade From Bottom"
sd.po:msgstr "Pojemanje od spodaj"

--
sd.po-# 9382 Text
sd.po-msgid "Cross-fading"
sd.po:msgstr "Pojemanje"

--
sd.po-# 9411 Text
sd.po-msgid "Cross-fading"
sd.po:msgstr "Pojemanje"

--
sd.po-# 9703 Text
sd.po-msgid "Cross-fading"
sd.po:msgstr "Pojemanje"
Comment 3 r 2006-09-05 21:20:23 UTC
V pomoči je nekje prevedno kot "navzkrižno pojemanje", nekje kot "preliv".
Naj povsod spremenim v "preliv"?
Comment 4 miles 2006-09-05 21:31:22 UTC
Hja, jaz bi res dal preliv. Saj bi moralo biti iz konteksta jasno.
Sicer pa lahko v pomoči dodamo glede na kontekst
Preliv (barv) in Preliv (oblik)
ali "barvni preliv" in preliv med slikami, oblikami in tako naprej, skratka, da
smo v pomoči bolj opisni, ko se pojavi ta izraz.
Saj je navzkrižno pojemanje slavistično gledano res lep izraz, samo ne bo nikoli
v uporabi. Zato je najbrž nesmiselno z njim siliti.
Comment 5 r 2007-01-28 15:04:37 UTC
potem je treba popraviti tudi v Draw - če odpreš Draw, nova risba, je v meniju
Uredi vnos "Navzkrižno pojemanje ..."
Torej, naj poiščem vse pojavitve "navzkrižno pojemanje" in zamenjam v "preliv" -
seveda poiščem in popravim vsakega posebej na roke - ne z avtomatiko :-)
Comment 6 urska 2007-01-29 07:59:04 UTC
med prvim prevajanjem OOo in tudi pri prevajanju druge programske opreme velja
pravilo, da izrazov, ki so v izvirniku drugacni in med seboj nimajo povezave, ne
moremo prevajati z isto slovensko besedo. saj jih v slovenscini ni tako malo. ce
boste tako nadaljevali, se bodo stvari zacele podvajati in kmalu ne bo vec
jasno, zakaj gre. nekdo, ki nima znanja iz fotografije ali filma, namrec ne bo
vedel, da gre pri gradient za barvni preliv, tukaj pa za drug preliv. uporabnik
bo namrec videl vsakic samo izraz preliv in ga izenacil.

toliko samo kot opomba.
Comment 7 miles 2007-01-29 08:04:53 UTC
ne moreš pa kar nov izraz izumiti, ker se podvaja. Koza je telovadna koza in
koza, ki daje mleko. Če bi oba izraza nastopala v istem besedilu, koze ne bi šel
slovenit kot ovce, da bi ločil oba izraza.
Lahko pa to "pojemanje" prevedete kot "filmski preliv" ali "slikovni preliv",
onega pa kot "barvni preliv", pa bo vse vsakomur jasno.
Še to, slovenski prevod besede gradient ni preliv, medtem ko fade v slovenščini
je preliv. Samo toliko.
Comment 8 urska 2007-01-29 08:50:52 UTC
o kozah ne bi, ker s stališča jezika in nastajanja terminologije nimajo nobene
zveze, saj gre za pomensko prevec različna primera, ki se uporabljata v
različnih kontekstih.
strinjam se z idejo, da se prelivu doda opisni pridevnik, ki ga natancneje doloca.
Comment 9 miles 2009-09-26 16:34:00 UTC
bobe, mislim, da to lahko zaenkrat zapremo, če bo kdo kaj jamral, lahko naredimo
novega hrošča.
Comment 10 miles 2009-10-23 17:41:30 UTC
Predlagam spremembo iz "Navzkrižno pojemanje" v "Navzkrižno prelivanje".
Če v kratkem potrdite spremembo, bo zadeva lahko vključena v OOO320.
Comment 11 Rob Weir 2013-07-30 02:45:13 UTC
Reset assignee on issues not touched by assignee in more than 1000 days.